Ontwikkel een substantie (een gel, flexibel of sponsachtig materiaal) waarmee
het railprofiel van trams en treinen tot de randen toe worden opgevuld.

Daardoor lopen fietsers geen gevaar meer om met smalle banden in het spoor
vast komen te zitten en te vallen. Dat materiaal moet echter door de wielen
van de tram ingedrukt kunnen worden.

Zorg ervoor dat de toplaag stroef is om uitglijden te voorkOmen. Het resultaat
is dat de fietser het wegdek als een vrijwel aaneengesloten vlak ervaart en
zorgeloos het spoor kan kruisen of zelfs het spoor in de lengterichting kan volgen.

W. Bij